Scroll to top
© 2019, b.i.r Agency | Brand in Royalty
Share
en tr

Sinema Filmi Yapımında; Film Finansmanı, Sponsorluk ve Marka Yerleştirme, Bölüm 4

Film Yapımında; Film Finansmanı, Sponsorluk ve Marka Yerleştirme başlıklı konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu blog yazımızla yeni karşılaşan okurlarımız için dünyada filmler nasıl yapılıyor, dünyada ki en büyük firmalar ya da büyük bütçeli bağımsız filmler nasıl yapılıyor, filmlerin finansmanı nasıl oluşuyor ve yatırımlarını nasıl gerçekleştiriyorlar gibi birçok sorunun cevapları hakkında bilgiler paylaştığımızı belirtmek isteriz. Ve bu blog yazımızı okumadan önce Film Yapımında; Film Finansmanı, Sponsorluk ve Marka Yerleştirme, Bölüm 1, Bölüm 2 ve Bölüm 3 başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Ayrıca bu blog yazısı serimiz bu konularla ilgili olan herkes için birçok soruya cevap olacaktır ancak bilinmelidir ki bu cevaplar ciddi ve büyük bir araştırmanın ve deneyimlerimizin en özet halidir.

Sanırız bu noktaya kadar sinema filmi sponsorluk konusunun nasıl işlediği daha iyi anlaşılmıştır. Yazının sonunda Türkiye’de yapılan ortalama bir filmin bütçesinin tamamının nasıl bu finansman yöntemi ile gerçekleştirilebileceğini de paylaşacağız. Sponsorluk bulma konusunda film yapımcılarına tavsiyemiz kesinlikle bir ajansla çalışmalarıdır. Çünkü doğru bütçeleme, doğru sunum, doğru markalarla iş birliktelikleri ve işin sonunda tüm tarafların maksimum fayda sağladığı muhteşem bir döngüyü ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. 

Şunu belirtmek isteriz ki Marka Yerleştirme konusunda tüm paydaşların çok daha ciddi düşünmesi gerekir. Piyasamızda her ne kadar tasvip etmesek de ürün yerleştirme diye anılan iş modeli maalesef doğru ve gerçekçi bir şekilde ele alınmıyor. Hem markalar hem film yapımcıları bu konuda çok ciddi kayıplar yaşıyor üstüne üstelik yaşadıkları durum seyirciye de yansıyor ve ancak durumun sadece seyirciler farkında. Çünkü seyirciler yapılan iyi örneklere sinema filmleri ve dizilerle o kadar alışmışlar ki özellikle ülkemizde yapılan ve eserin bütünlüğünü bozan ürün yerleştirmeleri hemen algılarında yok etmeye ya da kötü imaj oluşturmaya itiyorlar. Eserin bütünlüğü ilkesini ise maalesef geleneksel reklamcılar ile yayıncılar pek iyi bilmiyor. Bilse iseler günümüzde özellikle Türkiye’de çıkan birçok kanuna anında karşı dururlar. Kanunlar genelde medya planlama satın alma yapan şirketlere, reklam ajanslarına, yayıncılara ve devlete hizmet eder şekilde çıkarılıyor. Ancak işin ana paydaşları olan seyirciye, markaya ve en önemlisi İçerik Sahibine asla hizmet eden yaklaşım bu değil.  Geleneksel reklamcılık modeli ile hala üniversitelerde eğitim verildiğini düşünürsek bu durumun ne kadar vahim olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Burada yenilikçi reklamcılık diye anılan bir bölüm daha var. Bu terimi de genel olarak dijital reklam ya da gerilla marketing özelinde kullanıyorlar. Bizim burada kullandığımız terim “Yenilikçi İletişim”. İletişim kelimesi reklamcılığın tüm bölümlerini kapsaması yanı sıra yeni yaklaşımları da kucaklayan bir kelime. O sebeple biz yenilikçi iletişimin ana gövdesini oluşturan bu yaklaşımın merkezinde duran marka yerleştirme konusunu çok daha ciddi ele alıyoruz. Dijital reklamcılıkta maalesef geleneksel medya alışkanlıklarının ve öğretisinin altında ezilmeye ve can çekişmeye başlamıştı ki Content Marketing diye bir kavram oluştu. İçerik Pazarlama denilen bu yeni terim de olayı marka yerleştirme bakış açısı ile ele almayı, içeriği önde tutmayı ne kadar önemsememiz gerektiğini göstermeye başladı. Özellikle Türkiye’de bir oyuncu, çok önemli bir mekan ya da aksesuar olarak müşterisini etkileme ve içeriği geliştirme şansına sahip. Markaların bu konuda ki fırsatları 2019 senesinde hala yeteri kadar görememeleri inanın hayatın doğal akışına aykırı. Dünya markalarının birçoğu en başta da söylediğimiz gibi bu konuda çok ciddi ajanslarla iş birliktelikleri gerçekleştiriyorlar. Tabii ki bunu sağlayan en büyük etkenin de yapımcıların bizim gibi ajanslarla daima iletişim halinde iş geliştirme yapmaları ve danışmanlık almaları diyebiliriz. Marka yerleştirme konusunda oluşan bütçelerin vergisel indirimlerden faydalanamayacak olması sebebi ile marka ve yapım tarafında işin en doğru şekilde yönetilmesi ve tüm tarafların doğru fırsatı doğru şartlarla oluşturması zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.

Günümüzün global rekabet şartlarında markaların ve içeriklerin toplumla beraber döngüsel gelişimine en büyük katkıyı sağlayacak marka yerleştirme işinin projenin en başında senaryo oluşur oluşmaz ele alınması şarttır. Bu sürecin bir ajans tarafından değerlendirilerek, olası marka birlikteliklerinde tarafların kazanımlarını masaya yatırması ve taraflara en doğru bilgiyi vererek marka yerleştirmenin en efektif şekilde gerçekleşmesini organize etmesi inanılmaz kazançların sağlanmasının yanı sıra filmin finansmanı ve seyircilerin filmi daha çok benimsemesi açısından da büyük kazançlar getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bunlarla beraber marka yerleştirme bir film yapımına ne kadar kazandırabilir. Marka Yerleştirme kavramı iki bölüme ayrılır “Mesaj İçeren” ve “Mesaj İçermeyen” marka yerleştirme. Ayrıca markanın görünümü açısından ise üçe ayrılır. a) Dizayn görünüm, b) anımsatıcı görünüm, c) marka görünüm. Bu ayrımların hepsi birer birer ve bütün olarak başka değerleri ifade eder. Arada şunu da söylemeden edemeyeceğiz bu kavramları uzun yıllar sektörde uluslararası hizmet veren ajansımız sayesinde oluşturduk. Çünkü dünyada bu işi yapanların, o kadar saçma değer tespitine izin vermeyen yaklaşımları ile karşılaştık ki burada bunları anlatsak emin olun kafanızı karıştırmaktan öte gitmeyen bilgilere maruz kalmaktan öte bir şey yaşamazsınız.

Bir marka bir içeriğin içinde ya mesaj verir ya da mesajı olmadan bulunur. Her iki şekilde de içeriğe zarar vermemesi, içeriği geliştirmesi, içeriğe katkı sağlaması esastır. Sonrasında görünümün nasıl olacağına karar verilir. Dizayn görünüm mü, anımsatıcı görünüm mü, marka görünümü yoksa hepsi mi. İçerik açısından da senaryonun hangi bölgesinde hangi oyuncularla, nasıl bir sahnede bulunacağına, nasıl çekileceğine ve ne kadar süre bulunacağına kadar birçok soru vardır. Bu kısımlardan sonra genelde dünyada yapımcılar veya ajanslar tarafından tecrübeye dayalı bir fiyat biçilir. Tabii bu durum bizim ajansımızda böyle ilerlemez. Çok önemli hesaplama formülleri ile beraber içeriğe yapılacak marka yerleştirme değeri belirlenir. Bu formülünde tüm hakları yine ajansımızın tarafına aittir. ☺

Bunları belirtmeden edemiyoruz çünkü gerçekten markalar ve yapımcılar açısından en büyük problemleri çözmek için ciddi emek sarf ettik. Uygulamalarımızın tümünde de gördük ki tüm taraflar seyirciler dahil yapılan işten çok ama çok memnun. İşte bu süreçler gerçekleşmeden marka yerleştirme yapmak maalesef imkansız. Tavsiyemiz bir sinema filmi projesine başlamadan önce muhakkak profesyonel bir ajanstan danışmanlık alın.

 H.A. 

İlgili Yazılar